ASLAN PARK TUZLA

Karakulak

Content Image
TEHLİKE DURUMU

Endangered

ÖMÜR

Ortalama 20 yıl

VÜCUT ÖLÇÜLERİ

12-18 kilo ağırlığa
75-90cm boya ulaşabilirler.

BİLİMSEL ADI

Caracal caracal

DOĞAL HAYAT

Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika

BESLENME

Etçildirler

Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika'da yaşamaktadır.

Asya ve Kuzey Afrika’da sayısı azalmakta ve soyu tehlikede türler arasında kabul edilmekte iken Orta ve Güney Afrika’da tehlike görülmemektedir. Türkiye’de Güney Toroslar, Konya Havzası ve Güneydoğu Anadolu’da yaşadığı sanılmaktadır.

Kendilerini gizlemekte ustadırlar, bir karakulak zemine karşı dümdüz olabilir ve hareketsiz kalabilir, tüylerinin rengi onlara çok iyi bir kamuflaj sağlayabilirler.